Tulosta

Jäseneksi

Ketkä voivat olla SAL:n jäseniä?

  • vakinaisesti toimituksellisessa työssä Suomessa toimivassa aikakauslehdessä, aikakauslehdistöä palvelevassa artikkeli- tai kuvatoimistossa tai muussa viestintä- tai kustannusalan yrityksessä.
  • alan opettaja tai tutkija sekä Suomen Journalistiliiton tai sen jäsenyhdistyksen toimihenkilö
  • muu päätoimisesti journalistisissa tehtävissä toimiva henkilö
  • opiskelijajäseneksi journalistiseen ammattiin opiskeleva henkilö 

  • SAL:n jäseniä ovat siis henkilöt, joiden työ sisältää olennaisena osana journalistisia elementtejä ja joiden työ on ammattimaista ja tuottaa taloudellista tulosta. 

  • Jäsennimikkeitämme ovat ovat mm. toimittajat, toimitussihteerit, toimituspäälliköt, tuottajat, valokuvaajat, kuvatoimittajat, tiedottajat, toimitusten esimiehet ja kustannustoimittajat. 
  • Myös päätoimittajat ja toimitusten päälliköt voivat olla jäseniämme silloin, kun heidän työnsä pääasiallinen sisältö ei ole palkoista tai muista työehdoista päättäminen työnantajan edustajana. 
  • Käytännön työnjohto tai esimerkiksi juttujen tilaaminen freelancereilta eivät ole este liiton jäsenyydelle, ei myöskään esim. toimituspäällikön tai päätoimittajan ammattinimike.