Tulosta

SAL ry

Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitto ry. (SAL) on valtakunnallinen yhdistys ja se on Suomen Journalistiliiton (SJL) toiseksi suurin jäsenjärjestö. SAL:ssa on jäseniä noin 2700 (1.2.2015).

Journalistiliiton suurin jäsenjärjestö on Radio- ja Televisiotoimittajien Liitto (RTTL) ja meitä hieman vähemmän jäseniä on Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksessä (HSY).

Muut Journalistiliiton 15 alueellista yhdistystä ovat jäsenmääriltään huomattavasti pienempiä.

Suomen Journalistiliitto ei kuulu mihinkään keskusjärjestöön.

SAL:n tarkoituksena on...

  • toimia jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä
  • valvoa jäsentensä palkkausta ja muita työehtoja sekä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja
  • tehdä esityksiä jäsentensä työehdoista
  • edustaa jäseniään työmarkkinoilla Suomen Journalistiliiton tekemien sopimusten perusteella ja sen antamien ohjeiden mukaisesti
  • tukea vaikeuksiin joutuneita jäseniään
  • parantaa ammattikunnan yhteiskunnallista asemaa
  • kohottaa ammattikunnan ammatillista tasoa
  • puolustaa sanan- ja painovapauden loukkaamattomuutta

- SAL in English: The Finnish Association of Magazine Editors
- SAL på svenska: Tidskriftsjournalisternas Förbund i Finland