Tulosta

Apurahat


  • Aikakauslehdentoimittajain säätiön apurahat
    Taloudellisen tilanteen mukaan säätiö jakaa stipendejä omaa ammattialaa sivuaviin opintoihin, tutkimuksiin, kirjallisiin hankkeisiin sekä yleissivistävään itsensä kehittämiseen.


  • Sananvapauden Rahaston ja Kopiosto ry:n stipendit
    Nämä stipendit ovat kaikkien Kopiosto-valtakirjan antaneiden SJL:n jäsenten haettavissa ja niiden hakuajoista ilmoitetaan Journalistissa.